U74 Neo

Prsluk bez zatvarača

Pravilan stav tijela je takav, koji osiguraca maksimalnu stabilnost, traži što manji napor mišića za održavanje vertikalnog položaja, kao i stvara uslove za optimalni položaj unutrašnjih organa. Pravilan stav je takav, koji:

 • Osigurava ravan položaj glave,
 • fiziološkim pomjeranjem nazad kičme u sagitalnoj ravnini i ravnom kičmom u čeonoj ravnini,
 • osigurava dobro formirani grudni koš,
 • osigurava da ramena su nježno povučena u odnosu na karlicu.
 • osigurava simetričan  položaj karlice.

Najveće opterećenje za kičmu je sjedenje. Zato je veoma bitno da osoba, koja sjedi u kolicima ima garantovanu pravilnu potporu.

Postoje tri osnovne površine za potporu: stražnjica, leđa i donji ekstremiteti.

Pojasevi U74Neo se koriste za korigovanje i stabilizaciju trupa kod:

 • trajne patološke lordoze kičme,
 • zadnjeg pomjeranja karlice,
 • hipertonusa fleksora kuka,
 • hipotonusa mišića trupa,
 • oslabjenja i smanjenja efektivnosti mišića.

CILJ PRIMJENE PRSLUKA:

 • garancija glavne potpore uzduž  sternuma,
 • smanjivanje lordoze, kao i pomjeranja karlcie prema naprijed,
 • prirodni stav trupa iznad karlice, izvlačenje lopatica prema naprijed,
 • poboljšanje kapaciteta pluća,
 • za osobe, koje aktivno saginju trup, primjena prsluka od neoprena omogućava veću slobodu pokreta, kod sačuvane pravilne stabilizacije i korigiranja stava tijela,
 • neke osobe, kako bi efikasno reducirale lordozu, trebaju dodatnu potporu donjih rebara i stomaka.

Prsluci su izrađeni u dvije verzije, širokoj i uskoj, posebno prikladnoj za žene.

Preporučuje se kod takvih deformiteta, kao što je to gore opisano, da se koristi i pojas za bedra sa dvije tačke U75Neo.

NAČIN ODABIRA POJASEVA I PRSLUKA:

Treba izmjeriti širinu ramena, uzimajući u obzir sklonost ka promjeni tijelesne težine, visinu i deblju odjeću.

XS (24cm-28cm)

S (28cm-33cm)

M 33cm x -41cm

L 41cm x -48cm

XS (48cm-56cm)

 

NEOFLEX U74


VermeirenVermeiren on youtube


© 2018 Vermeiren Group
RPR Antwerpen 0427 753 964