MU 713

Pojas za ogranivačanje i stabilizaciju


Pojas štiti od samostalnog ustajanja pacijenta sa kreveta, kada je on van direktnog nadzora medicinskog osoblja, a koji zahtijeva da bude nepokretan ili ima potrebu ograničenja slobode pokreta. Konstrukcija pojasa omogućava na određeno kretanje pacijenta, koji leži na krevetu, dakle može on mijenjati položaj okretanjem na bok.

Pojas je prikladan za pacijenet sa psihičkim ili fizičkim ograničenjima, koji traže zaštitu ili ograničavanje slobodne pokreta. Efikasno štiti od padanja sa kreveta. Savršen je za njegu na odjelima psihijatrije i gerijatrije.

Pojas ima posebne brave, koje onemogućavaju samostalno skidanje od strane pacijenata. Pojas može skinuti samo medicinsko osoble, koje se brine za pacijenta.

Da bi izabrali pojas za pacijenta, trena izmjeriti obim njegovih kukova.

Dimenzije pojaseva:

S...................100 cm

M.................115 cm

L...................130 cm

MU713

.


VermeirenVermeiren on youtube


© 2018 Vermeiren Group
RPR Antwerpen 0427 753 964